Usługi

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

Postępowania Restrukturyzacyjne

W ramach naszych usług oferujemy wybór trybu postepowania stosownie do Państwa potrzeb. Oferujemy pomoc w sporządzeniu dokumentacji, doradztwo w zakresie zaplanowania, przygotowania i wdrożenia środków restrukturyzacyjnych, wsparcie starań w zakresie uchylenia zajęć komorniczych oraz przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji oraz pomoc w negocjacjach z wierzycielami. Kancelaria oferuje także przygotowanie lub pomoc w przygotowaniu wymaganych przepisami prawa testu prywatnego wierzyciela i testu prywatnego inwestora.

Reprezentowanie interesów wierzyciela w postepowaniu restrukturyzacyjnym.

Postępowanie upadłościowe

Upadłość konsumencka

Doradztwo w sytuacjach kryzysowych

Oferta nasza może obejmować zależnie od potrzeb:

Nasza oferta jest elastyczna i możemy dostosować ją do Państwa potrzeb. Stosownie do oczekiwań możemy wykonywać kompleksową obsługę lub poszczególne czynności. Możemy wprowadzić rozliczenia za całość wykonanej pracy lub godzinowe, płatne jednorazowo lub w ratach. Szczegółowy zakres oferty w tym kalkulację cenową przedstawimy po przeprowadzeniu bezpłatnej konsultacji, która pozwoli nam poznać Państwa potrzeby i skonfigurować naszą ofertę. Jednocześnie gwarantujemy, ze przeprowadzenie konsultacji nie zobowiązuje Państwa do powierzenia nam sprawy, natomiast nas obliguje do zachowania pełnej poufności. Nie obiecujemy rzeczy nierealnych, oferujemy realną pomoc.

Przewiń na górę